A NOE-n belül működő bizottságok:

Ügyrendi Bizottságok:

Alapszabály Bizottság

Garancsy Georgina
Kucsera Tamás
Morvayné Bajai Zsuzsanna

a témában jártas szakértők:
Dr. Avvakumovits György
Borsos-Szabó Ágnes
Dr. Márki László

Ellenőrző Bizottság

Anka Vince
Balázsi Csilla
Joachim Györgyné
Lukács András
Dr. Szűcs Iván

póttagok: 
Csiginé Szabó Krisztina
Dr. Szende Lászlóné Koller Éva
Molnárné Tifusz Andrea

Fegyelmi és Etikai Bizottság

Dr. Horváth András
Zainkóné Németh Etelka
Radnainé Filep Ildikó


Munkabizottságok:


Életvédelmi Munkabizottság
vezetője: Dr. Kutassy Jenő
Komjátiné Bartos Nóra

Nemzetközi Ügyekkel Foglalkozó Munkabizottság
vezetője: Joó Kinga

Karitatív Ügyekkel Foglalkozó Munkabizottság
vezetője: Vári Ferenc

Ifjúsági Ügyekkel Foglalkozó Munkabizottság
vezetője: Török Krisztina

Idősüggyel Foglalkozó Munkabizottság
vezetője: Asztalosné Zupcsán Erika

A bizottságok az őket létrehozó testületeknek (a Közgyűlésnek, a
Választmánynak vagy az Elnökségnek) tartoznak munkájukról beszámolni. A közgyűlések munkájával kapcsolatos Jelölő, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló bizottságok csak a közgyűlésekhez kötődő időszakokban működnek, esetenként meghatározott összetételben.