Bemutatkozó szöveg

A NOE létrejötte és céljai

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult. Az Alapszabályban rögzített célok azóta is érvényesek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. A NOE tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.

A NOE pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól mentesen tevékenykedik. A sokszínű tagságot összetartó közös érték a család.

Az egyesületnek jelenleg kb. 14.000 család a tagja, akik közvetlenül vagy tagegyesületen keresztül tartoznak a NOE-hoz. Szerte az országban több mint 250 helyi közösségünk tevékenykedik. Hat regionális központunk működik: Felső-Duna (Győr), Közép-Magyarország (Monor), Dél-Alföld (Orosháza),  Al-Duna (Pécs), Felső-Tisza (Püspökladány), Balaton (Nyirád). Egyesületeinkben folyamatosan kb. 1500 önkéntes dolgozik.

Mit tesz a NOE?

A NOE tevékenysége felöleli szinte az emberi élet minden területét. Mint kiemelten közhasznú szervezet, nem csupán a szorosan vett tagsággal tartjuk a kapcsolatot, hanem mindenkivel, aki bármilyen okból hozzánk fordul segítségért.

Egyesületünk központjában többféle ingyenes tanácsadó szolgálat is működik: általános jogsegély, otthonteremtés, családi és szociális ellátások, fogyasztóvédelem, gyermeknevelés.

Fontos feladatunk további a gyermekek és fiatalok közéleti nevelése, a természet szeretetére, óvására és a környezettudatos magatartásra nevelés, a szenvedélybetegségek megelőzése, az egészségfejlesztés.

Hogyan védjük a családok érdekeit?

Érdekvédelmi munkánk során kapcsolatban állunk mindazon állami szervezetekkel, intézményekkel, kormányzati szervekkel, amelyek a családpolitikát, a szociálpolitikát, az oktatást, az egészségügyet, a gazdasági és pénzügyeket irányítják, és igyekszünk a törvényhozást véleményünkkel, javaslatainkkal segíteni. Törekszünk arra, hogy jelen legyünk azokban a civil testületekben, amelyek szintén hatással lehetnek a törvényhozásra. Képviselőink jelen vannak a különféle érdekegyeztető fórumokban (pl. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsban, az Országos Szociálpolitikai Tanácsban, a Gazdasági és Szociális Tanácsban, a KTK, a HEFOP és a TÁMOP Monitoring Bizottságokban, Lakáspolitikai Tanácsadó Testületben. Felsőoktatási Kerekasztalban, nemzeti Egészségügyi Kerekasztalban stb.).

A magasabb szinteken folytatott küzdelem mellett nagyon sok olyan napi feladatunk adódik, amely egyes családok konkrét problémáinak megoldását jelenti. Eljárunk önkormányzatoknál, gyámhivataloknál, tárgyalunk az OTP-vel, az energiaszolgáltatókkal, lakásmegoldásokat próbálunk találni fedél nélkül maradt családoknak. Adományokat küldünk a rászorulóknak, és adományokat fogadunk. Együttműködünk gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal. Saját egyesületeink napi életének szervezésében is segítünk.

2001-ben létrehoztuk az „Otthon segítünk” Alapítványt, amely egy angol családsegítő szolgáltatási rendszert adaptál (Home Start). Az „Otthon segítünk” már több városban megkezdte a munkát, kiképezett jó néhány önkéntest, a rendszer folyamatosan bővül.

Belső és külső kapcsolataink, rendezvényeink

Egyesületünknek van egy saját belső folyóirata, NOE Levelek a címe. Ez szolgálja a kapcsolattartást a tagsággal, és tartalmaz minden fontos információt a közösségi életről, a törvényi tudnivalókról, az akciókról, programokról, pályázatokról stb.

Évente három nagyobb rendezvényünk van, amelyeken általában több ezer fő vesz részt. Júniusban régiós tagságunk találkozik Családi Napokon, ősszel pedig mindig egy vidéki város ad helyet országos találkozónak. Fontos számunkra, hogy ezeken a rendezvényeken magas színvonalú, értékes kulturális programokkal biztosítsunk kellemes időtöltést a családoknak. Sok olyan kedvező lehetőséghez jutnak ilyenkor a családok, amelyet egyébként nem engedhetnének meg maguknak. Harmadik nagy rendezvényünk minden évben a Karácsony, amely a születés, a család ünnepeként fontos üzenetet hordoz a számunkra.

Együttműködünk más civil szervezetekkel is, amelyeknek céljai, értékrendje közel áll a miénkhez: pl. a Mozgáskorlátozottak Szövetségével (MEOSZ), a Levegő Munkacsoporttal, a Környezeti Nevelési Egyesülettel, az Anyanyelvápolók Szövetségével, a SOTE Magatartástudományi Intézetével, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel, nyugdíjas szervezetekkel, szakszervezetekkel stb. Rendszeresen részt veszünk a civil társadalom megmozdulásain, hiszen fontosnak tartjuk a demokrácia fejlődését és működtetését. Alapító tagként csatlakoztunk a Magyar Szegénységellenes Hálózathoz.

Nemzetközi kapcsolataink


Ezek között kiemelkedő helyet foglal el a határon túli magyar családszervezetekkel való együttműködés. Évente kétszer tartunk a számukra képzéseket, amellyel segíteni igyekszünk fejlődésüket, bátorítjuk tevékenységüket. Rendszeres résztvevői kétévente rendezett konferenciáinknak, illetve találkozóinknak is. 2001-ben létrehoztuk a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét. Kialakultak kétoldalú kapcsolatok az egyesületek között, szerveztünk már közös táborokat, vezetőképzéseket is.

Tagjai vagyunk több olyan nemzetközi szerveződésnek is, amelyek a családok, illetve a civil szervezetek fórumai. Évekig benne voltunk az ENSZ mellett működő NGO Committee on the Family bizottság vezető testületében, és ma is élő kapcsolatban állunk velük. Jó kapcsolataink vannak francia, belga és német családszervezetekkel, valamint a volt szocialista országok egyes családegyesületeivel (pl. Szlovákia, Csehország, Lettország, Litvánia, Ukrajna). Ugyancsak csatlakoztunk a FEFAF nevű európai hálózathoz, amely a háztartásban aktív nők szervezeteit fogja össze. Közreműködésünkkel létrejött az Európai Nagycsaládos Szövetség (ELFAC), és a szervezet alelnökét is a NOE adja. Első európai lobbysikerünk is megszületett. 49 EU-tagországbeli és 14 kelet-európai családszervezet összefogásával petíciót adtunk be az Európa Parlamenthez, amelyben kértük, hogy az EU foglalkozzon családpolitikai kérdésekkel is. Ennek eredményeként az Európa Parlament 2004 márciusában határozatot fogadott el, amely elsősorban a család és munka összeegyeztetésének elősegítését célozza meg, de néhány más, lényeges családpolitikai kérdéskörrel is foglalkozik. Jelenleg a gyermekgondozási termékek áfájának csökkentése érdekében zajlik egy nemzetközi akció, amelynek szintén kezdeményezői vagyunk.

Szintén aktívan részt veszünk a Eurochild nevű európai hálózat munkájában, amely a gyermekszegénység kiküszöbölését tűzte zászlajára, s ebbe a munkába magukat a gyermekeket is igyekszünk bevonni. Már két alkalommal vettünk részt Brüsszelben EP képviselőkkel szervezett találkozón, amelyen maguk a gyermekek mondhatták el a gondjaikat, és az angol elnökség idején Glasgow-ban rendezett konferencián videoüzeneteik is elhangzottak.
Társszervezői voltunk több Budapesten rendezett nemzetközi civil rendezvénynek (Social Platform Közgyűlése, ill. a Healthy Planet Forum „Nők és a vegyianyagok c. szemináriuma).

Szakértőink európai szinten és hazai fórumokon is szorgalmazzák a családi élet és a munka összeegyeztetésének javítását szolgáló intézkedéseket, programokat, német mintára készülünk a „helyi szövetség a családért” nevű kezdeményezés hazai bevezetésére.

 

YES to the future


National Association of Large Families, abbreviated as NALF (Nagycsaládosok Országos Egyesülete - NOE in Hungarian), was founded in 1987 with the involvement of about 150 families aiming to offset the prejudices against large families in the society and fighting for those measurements that handicap families with children. Nowadays, NALF has more than 15 000 member families and more than 250 local organisations. By a constant advancement of organisational activities seven regional centres have been formed in Fót, Győr, Monor, Nyirád, Orosháza, Pécs and Püspökladány. Even a Youth Division of NALF was started to be established in 2007.
 
The aims articulated in the Articles of Association have remained unchanged since the very start of NALF, in fact they gained an ever enlarging importance:
  • Promoting respect to life and motherhood, responsibility for marriage and future generations,
  • Acting for and serving specific interests of large families,
  • Transforming large families into a community knowing and helping one another.
 
To be a member of NALF, one should
  • raise or have raised at least three children per household and
  • agree with the aims and functions of the association and also take an active part if possible in implementing them.
 
A common value keeping this colourful community together is family.
 
The Association acts independently of political parties, religions or sects and ideologies but cooperates with private people, organisations and power structures when it comes to the implementation of ambitions and aims corresponding to the values of the association. NALF has consistently taken the stand at the values tackled in the Articles of Association striving to be always aware and up-to-date in information while representing the essential interests of FAMILIES, namely of ALL families with children. The activities of the association cover almost all aspects of human life. As a result, the association deals with all kinds of queries and problems day by day.
 
While taking the interest of large families NALF is in active contact with various institutions, state and government organisations controlling family, social, equal opportunity and employment policies, education and health care, economics and finance. We strive to support legislation with judgments and proposals serving the interests of possibly all families, engaged couples and young families.
 
The Association has appeared among the first organisations within the Hungarian society actually working and acting from bottom up. Since the very first days we have strived to be present at civil corporations exerting an impact on public life and legislation. We aim to actively react on processes around us and cooperate with other civil organisations having similar aims and values. NALF regularly takes part in movements of the civil society, as we consider the development of democracy valuable.
 
One of the aims formulated in the Articles of Association is building a community of large families. NALF has three large national events annually attended by thousands of people. The main objective of organising events is strengthening communal life, providing members from different parts of the country an opportunity to meet and to get to know the management of the association.