Kitüntetések október 23-án

Magas rangú állami kitüntetésben részesült két korábbi elnökünk és több tagtársunk is.
Október 23-án magas rangú állami kitüntetésben részesült két korábbi elnökünk és több tagtársunk is.

dr. Kukorelli István (volt tagtársunk, aki számos jogi kérdésben segítette munkánkat tanácsaival), a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állami- és Jogtudományi Kar egyetemi tanára, volt alkotmánybíró az alkotmányos rend védelme érdekében végzett tevékenysége, alkotmányos alapjogok, a választójog és a közjogtörténet tárgyában végzett kutatásiért, oktatói, publikációs és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Roska Tamás (tagtársunk), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar prodékánja, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet kutatóprofesszora a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapta.

Böjte Csaba (tiszteletbeli tagunk), ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozásáért, a gyermekek és a fiatalok érdekében végzett példaértékű közösségszervező, nevelő, humanitárius tevékenysége elismeréseként a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Bittsánszky Géza (tagtársunk), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar oktatási és akkreditációs ügyek koordinátora példaértékű életútja elismeréseként a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta.

dr. Szabó Endre, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete volt elnöke, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ENDRE-MED Kft. háziorvosa a családokért és a gyermekekért végzett közösségszervező és közösségépítő munkája elismeréseként a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta.

dr. Velkey György (tagtársunk), a magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház főigazgatója elkötelezett és eredményes gyógyítói és vezetői munkája, az orvos és egészségügyi szakemberképzésben végzett oktató-nevelő, valamint szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta.

Brückner Ákos Előd (pártoló tagunk), a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánosa, ciszterci szerzetes a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést kapta.

dr. Brückner Huba (tagtársunk, volt elnökünk), a Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság vezetője a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Simon László (tagtársunk) a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet egyetemi tanára a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Ifj. dr. Zlinszky János (tagtársunk), az Országgyűlési Biztosok Hivatala stratégiai és tudományos főosztályvezetője a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést kapta.

Szeretettel gratulálunk nekik! És talán nem veszi rossz néven a többi kitüntetett, ha külön is gratulálunk Szabó Endrének, aki az elmúlt négy évben volt a NOE elnöke, és aki ezért a tevékenységéért kapta a kitüntetést. Hálásan köszönjük, Bandi!